MUTLU BİR EĞİTİM HER ÇOCUĞUN HAKKI

TÜRKÇE TİYATRO KULÜBÜ

Bireyin kendi ruhuna, bedenine, duygularına, düşüncelerine ve çevresine karşı bilinçli olmasını, oyun pedagojisi içinde yer alan çalışmaların, duyguların, bilgi ve deneyimlerin özgürleştiği ortamların sağlanmasını, kişinin evrensel, toplumsal, ahlaki ve etik değerlerini kazanması, toplumsal değerlerini özümsemesi ve soyut kavramları anlamlandırabilmesini, bir grup çalışması içerisinde yaşayarak öğrenme ve uygulayarak pekiştirme ile sağlama amacını taşımaktadır. Ülkemizde tiyatro sanatını yaygınlaştırmak ve farkındalığını artırmak amacıyla tasarlanan ve yılda en az bir tane gerçekleşen sosyal sorumluluk projeleriyle öğrenciler kendilerini ifade etme ve projelerde aktif rol üstlenme fırsatı bulurlar.