MUTLU BİR EĞİTİM HER ÇOCUĞUN HAKKI

GEZİ- YORUM KULUBÜ

 

Gezi-Yorum Kulübü, öğrencilerin dünyayı merak etmeleri, yaşam alanlarını öğrenmeye çalıştıkları yerleri keşfetmek, araştırmak ve yorumlamak için kurulmuştur. öğrencilerimize yurt içi ve yurt dışı gezilerini organize etme becerileri ile, gezip gördüğü yerlerdeki toplumları, kentleri, yerleri, yaşayışları, âdet ve töreleri, gelenek ve görenekleri, doğal ve tarihî güzellikleri, ilgi çeken değişik yönleri yorumlayarak kazanımlar elde ederler.