MUTLU BİR EĞİTİM HER ÇOCUĞUN HAKKI

KARİYER PLANLAMA ve REHBERLİK

Kariyer planlama ve rehberlik servislerimiz kurumumuz bünyesinde olan tüm öğrencilerimizin gelişim ve akademik ilerleme süreçlerini göz önünde bulundurarak, öğrencilerimizin bireysel akademik koçları ile eğitim süreçlerinde iş birliği halinde çalışarak, kurumumuz bünyesindeki tüm öğrencilerimizin kendini keşfetme ve geliştirme süreçlerine doğru katkı sağlamayı hedefler. Böylece tüm öğrencilerimiz, uyum, iletişim ve empati becerilerine sahip, girişimci, yaratıcı ve özgür, kendini gerçekleştirmiş, farkındalığı yüksek, mutlu, sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak hayata hazır şekilde kurumlarımızdan mezun olurlar.
          

 

  Rehberlik servislerimizin temel prensiplerini şöyle sıralayabiliriz:

  1. Tüm öğrencilerimize açık bir hizmettir

  2. Her öğrencimiz eğitim süreçlerinde kendisine sunulan seçenekler arasında kendisi için en verimli olanı seçme özgürlüğüne sahiptir.

  3. Tüm planlamalar öğrenci, veli, uzman, eğitim koçu ve yönetici işbirliği içinde yürütülür.

  4. Yürütülen faaliyetler kurumun eğitim öğretim sürecinin bütünlüğü içinde yer alır.

  5. Kişiye saygı esastır.

  6. Kişilerin bireysel farklılıklarına saygı esastır.

  7. Tüm yürütülen faaliyetlerde hem öğrenciye, hem veliye, hem de topluma karşı sorumluluk bilinci korunur.